Testy automatyczne przy użyciu SpecFlow, Selenium WebDriver i C# (część I)